Ons assortiment boeken

Spike’s Knalfeest

Inkijkexemplaar
Spike's Knalfeest - Kaft
Spike’s Knalfeest

Beschikbaar sinds 2 augustus 2022

Auteur

Erik Holdorp

Illustrator

Koen Terra

Beschrijving

Dit is het verhaal over de kleine cactus Spike, die al zijn hele leven niets liever wil dan spelen met ballonnen.

Maar ja, cactussen en ballonnen gaan niet goed samen… Het is maar goed dat Spike zulke lieve vriendjes heeft die hem helpen om zijn droom waar te maken.

Ben jij benieuwd of ze dat voor elkaar krijgen?

Lees dan snel mee!

Doelgroep

Kinderen vanaf 2 jaar en hun ouders

Trefwoorden

Cactus, Ballon, Feest, Verjaardag, Vrienden

Aantal pagina’s

32

Formaat

170 x 240 x 9 mm

Gewicht

284 gram

Verschijningsvorm

Hardcover

ISBN

978-90-824070-3-7

Prijs

€ 12,99

Building Blocks for Product Sketches

Preview
Visual Communication – Building blocks for Product Sketches

Available since June 16th 2017

Author

Koen Terra MSc

Description

Visueel Communiceren, Basisblokken voor productschetsen, is nu ook verkrijgbaar in het Engels!

In the world of designing and developing, a clear and quick communication of ideas is useful and perhaps even imperative. Being able to visualise and bring to life the products you have created in your mind will help you convey your ideas more convincingly.

This book covers the basics of drawing products in perspective. Instead of advanced concept sketches of cars and ships, expect the important aspects of various types of perspective, as well as instructions on how to properly draw and colour simple blocks and cylinders in order to create the illusion of three-dimensional reality, and combining different basic volumes into one simple product. All materials used in the book are common in the world of product design and engineering.

Although the technical branch increasingly uses software to draw and document products, setting up a 3D model on a computer can take a relatively long amount of time. Therefore, being able to quickly and clearly sketch that what you have in mind is an immensely valuable skill.

The theory in this book is accompanied by useful examples in the form of pictures and drawings, so that it can function as a simple and accessible reference book once you start drawing and designing products yourself.

Target group

Students in mechanical engineering. product development and design or architecture.

Key words

Drawing, Sketching, Design, Products

Pages

139

Format

B5 (170 x 240 x 12 mm)

Weight

404 grams

Appearance

Paperback

ISBN

978-90-824070-2-0

Price

€ 24,95

Het Boek van het Alles

Inkijkexemplaar
Het Boek van het Alles
Het Boek van het Alles

Beschikbaar sinds 1 maart 2017

Auteurs

Bart Bozon & Koen Terra

Beschrijving

Waarom bewegen de planeten om de zon?
Waarom ben je als je springt sterker dan de aantrekkingskracht van de hele aarde?
Waarom blijven de kleinste deeltjes (atomen) bij elkaar?
Wat zit er in de kern van die atomen? En wat zit daar dan weer in?
Wat is licht eigenlijk?
Wat is quantummechanica en relativiteitstheorie?
Wat zijn quarks?
Wat is donkere materie? En donkere energie?

Dit boek probeert antwoorden op deze vragen te geven op een zo simpel mogelijke manier. Het is bedoeld voor geïnteresseerde leken van 9 tot 99 jaar.
Er wordt geen voorkennis van de lezer verwacht,
enkel nieuwsgierigheid. Zoals Einstein al zei:
“Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts gepassioneerd nieuwsgierig.”

Doelgroep

Geïnteresseerde leken van 9 tot 99 jaar, met een focus op die geinteresseerde tussen de 9 en 12 jaar.

Trefwoorden

Natuurkunde; Deeltjes; Krachten; Quantummechanica

Aantal pagina’s

134

Formaat

170 x 240 x 15 mm

Verschijningsvorm

Paperback

ISBN

978-90-824070-1-3

Prijs

€ 9,95

Basisblokken voor productschetsen

Inkijkexemplaar
Visueel Communiceren – Basisblokken voor productschetsen

Beschikbaar sinds 1 maart 2017

Auteur

Koen Terra MSc

Beschrijving

Voor iedereen die tijdens zijn studie of werk in aanraking komt met het ontwerpen en het ontwikkelen van producten is het praktisch en misschien zelfs noodzakelijk om je gedachten duidelijk en snel te communiceren. Het goed kunnen visualiseren van de producten die je voor je ziet helpt je om jouw ideeën overtuigend over te brengen op anderen.

In dit boek wordt de basis uiteengezet van producten tekenen in perspectief. Verwacht geen geavanceerde conceptschetsen van auto’s of boten maar de belangrijke aandachtspunten van verschillende soorten perspectief, hoe je eenvoudige blokken en cilinders correct kunt tekenen en inkleuren om ze ruimtelijk te laten lijken en hoe je verschillende basisvolumes kunt combineren tot een eenvoudig product. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gangbare materialen binnen de wereld van het ontwerpen van producten en machines.

In de technische sector wordt steeds vaker gebruik gemaakt van softwarepakketten om 3D producten te tekenen en te documenteren. Omdat het opzetten van een 3D model in de computer relatief veel tijd kost is het snel en duidelijk kunnen schetsen van wat je bedoelt een waardevolle vaardigheid.

De theorie in dit boek wordt ondersteund door praktische voorbeelden in de vorm van foto’s en tekeningen. Dit is gedaan zodat dit boek als een eenvoudig en overzichtelijk naslagwerk kan functioneren wanneer je zelf begint met het tekenen en ontwerpen van producten.

Doelgroep

Studenten in de technische product ontwikkeling en industrieel ontwerpen

Trefwoorden

Tekenen; Schetsen; Ontwerpen

Aantal pagina’s

98

Formaat

A4 (210 x 297 x 5.6 mm)

Verschijningsvorm

Paperback

ISBN

978-90-824070-0-6

Prijs

€ 19,95